THUMBNAILS: PHOTOS: Taikoza Drum Ensemble - NOW: News on the Web - Penn State Altoona

PHOTOS: Taikoza Drum Ensemble

Thursday, April 24, 2014 - Read Story - View Slideshow

Click on an image to see a larger version.

PHOTOS: Taikoza Drum Ensemble
PHOTOS: Taikoza Drum Ensemble