Brandon Zhang

Year: Freshman
Hometown: Lansing, MI
High School: Singapore American School

Personal: Son of Manchim Zhang and Xia Bing...majoring in Business.

Close this Window